SME Bank 90-Days Biz Challenge 2022
Terbuka kepada Politeknik dan Kolej Komuniti yang berminat untuk menyertai 90-Days Biz Challenge 2022. Sila lengkapkan dan hantar borang pra-pendaftaran berikut.

Setiap kumpulan mestilah mempunyai 4 orang ahli termasuk ketua kumpulan dan seorang pensyarah pembimbing.
Hanya ketua kumpulan sahaja yang perlu membuat pendaftaran awal.

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan, sila hubungi Sekretariat SME Bank 90-Days Biz Challenge.
Sekretariat SME Bank 90-Days Biz Challenge 2022
Asrin Aspuri (Tel: 03-2615 2064)
Ahmad Tarmizi Abdul Ghafar (Tel: 03-2615 2062)
E-Mel: 90DaysBC@smebank.com.my
Dengan Kerjasama: